Skórnik kolczatek (Dermestes maculatus)

Kategorie: , ,


skornikowate_skornik_kolczatek

Wygląd chrząszcza

Jest to dość duży chrząszcz, a jego ciało osiąga 10 mm. Pokrywy skórnika kolczatka są czarne, pokryte gęstymi i czarnymi włoskami, ale brzegi przedplecza i stronę brzuszną ciała wyściełają szare włoski. Tylny koniec pokryw jest wyciągnięty w charakterystyczny ząbek.

Rozwój

Dorosłe chrząszcze żyją kilka miesięcy. W ciągu życia samica składa ponad 800 jaj o kształcie białych kiełbasek, w grupach po 3-20 jaj. Rozwój zarodka trwa 3-12 dni. Larwa po wyjściu z jaja jest czerwono-brązowa i pokryta gęstymi włoskami. Przechodzi 6-7 linień i w temperaturze pokojowej kończy rozwój po 40-60 dniach. Osiąga wtedy długość 11-13 mm. Jest prawie czarna, z czerwonym i podłużnym paskiem na grzbiecie. Na brzegach jej segmentów znajdują się małe chitynowe kolce (stąd nazwa). Spód wyrośniętej larwy jest żółtobiały z jasnobrunatnymi włoskami. Stadium poczwarki trwa 5-14 dni, stąd rozwój jednego pokolenia w temp. 20oC może zakończyć się po 55 dniach, a w temp. 28-30oC po 42-46 dniach.

Szkody powodowane przez szkodniki

W warunkach naturalnych skórnik kolczatek żyje w gniazdach ptaków i na trupach zwierzęcych. W pomieszczeniach zamkniętych może rozwijać się w produktach pochodzenia zwierzęcego, rzadziej w paszach i mące. Wyrządza szkody przez zjadanie, uszkadzanie i zanieczyszczanie produktów odchodami i wylinkami. Łamliwe włoski pokrywające ciało larw wywołują uczulenia u zwierząt i ludzi. Larwy w czasie wędrówek niszczą opakowania i różne twarde przedmioty.

Zwalczanie skórników w kurnikach

Przed przystąpieniem do zwalczania larw i dorosłych skórników i szubaków należy określić źródła porażenia. Mogą nim być gniazda ptaków, gniazda os lub szerszeni, martwe owady na parapecie, albo martwa mysz. Źródła te należy usunąć z pomieszczeń kurnika i jego okolic, po czym zniszczyć (spalić). Artykuły żywnościowe i pasze zaatakowane przez larwy skórników i szubaków nie nadają się do spożycia i należy je wyrzucić lub zniszczyć. Mniejsze partie cenniejszych pasz opanowane przez larwy i chrząszcze skórników oraz szubaków należy przetrzymać w temperaturze 52oC przez 20 minut lub wymrozić zaatakowane produkty w temp. -18oC przez 6 dni. W czasie ostrych zim można przechowywać te produkty w nieogrzewanych garażach, na poddaszu. Częste sprzątanie pomieszczeń i zabiegi higieniczne w kurniku znacznie ograniczają liczebność tych szkodników. Zalecam systematyczne korzystanie z odkurzacza przemysłowego. Przy sprzątaniu należy usuwać martwe owady z parapetów i innych miejsc, pajęczyny, resztki produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, mogące stanowić miejsce bytowania szkodników. W ten sposób ograniczymy larwom skórników i szubaków dostęp do pokarmu. Podczas prowadzenia akcji zwalczania gryzoni z zastosowaniem trutek należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zebranie padłych szczurów i mysz w budynku inwentarskim i w jego okolicy. W martwych i zasuszonych gryzoniach skórnikowate chętnie się rozmnażają i rozwijają. Jeśli w obiekcie są zawieszone lampy owadobójcze, to należy ich tace regularnie opróżniać z martwych owadów, bo wabią szubaki i skórniki z okolicy. Gdy nie ma ptaków, w pomieszczeniach zasiedlonych przez skórniki i szubaki należy powierzchnie opryskać preparatami kontaktowymi, które należy nie zmywać (nie usuwać) z powierzchni opryskanej przez kilka dni. Trzeba jednak pamiętać, że larwy wielu skórnikowatych (np. szubaka dwukropka, skórnika słonińca) są mało wrażliwe na działanie wielu preparatów kontaktowych, dlatego zalecane są preparaty fumigacyjne, tzn. uwalniające pary substancji owadobójczej. W dużych pomieszczeniach bez ptaków przeprowadza się dezynsekcję preparatami do opryskiwania o działaniu kontaktowym. Zabiegi dezynsekcji należy zlecić firmie zajmującej się zwalczaniem organizmów szkodliwych, która wybierze odpowiednie produkty biobójcze.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.