Przybyszka amerykańska, karaluch amerykański (Periplaneta americana)

Kategorie: , , ,


przybyszka_amerykanska_karaluch_amerykanski

Gatunek synantropijny z rzędu karaczanów, rodziny karaczanowatych, wbrew swojej nazwie wywodzący się z Azji południowo-wschodniej, skąd za pośrednictwem człowieka przedostał się na cały świat, z wyjątkiem rejonów polarnych. Przybyszka zamieszkuje również Polskę, gdzie jest jednak gatunkiem rzadkim.

Wygląd

Przybyszka osiąga w porównaniu z innymi karaczanowatymi duże rozmiary: długość jej ciała dochodzi nawet do 4 cm. Jej zakryte długimi skrzydłami ciało jest brązowe, czasami wręcz czerwone, czułki natomiast wyjątkowo długie.

Potrafi latać

W przeciwieństwie do prusaków przybyszki potrafią latać, latają głównie nocą wokół latarni. Wlatują otwartymi oknami do pomieszczeń. Poruszają się bardzo szybko po powierzchniach poziomych, nie potrafią jednak wspinać się po powierzchniach pionowych.

Występowanie

Pierwotnie przybyszka amerykańska zamieszkiwała tropikalne, wilgotne lasy południowej Azji, jednak obecnie zamieszkuje prawie wszystkie miejsca na Ziemi, gdzie tylko znajdują się siedziby ludzkie, gdzie może znaleźć resztki jedzenia. Karaczan ten szczególnie upodobał sobie wilgotne, ciepłe miejsca.

Zagrożenie epidemiologiczne

Ponieważ łażą wszędzie wśród śmieci oraz rozmaitych odpadków i nieczystości, mogą przenosić biernie rozmaite drobnoustroje chorobotwórcze i jaja glist, zakażając nimi produkty żywnościowe, jak również zanieczyszczając je swymi wydalinami. Uszczelnienie otworów i szpar, którymi mogą przenikać karaluchy, oraz utrzymanie w należytym porządku kuchni i pomieszczeń z produktami spożywczymi, usuwanie resztek i odpadków są pierwszym warunkiem utrudnienia im zadomowienia się i masowego mnożenia. Bez przeprowadzania pomyślnych zabiegów przy użyciu środków chemicznych, nie zapewni się nigdy dobrych rezultatów.

Zwalczanie karaluchów

Aby zabezpieczyć pomieszczenia przed plagą karaluchów, należy wytworzyć takie warunki, w których karaluchy nie mogłyby bytować. Pomieszczenia przeznaczone na kuchnie, restauracji piekarnie itp. powinny być zabezpieczone przed owadami w czasie budowy. Wewnętrzne tynkowanie musi być wykonane dokładnie z uwzględnieniem uszczelnienia wszelkich wylotów instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Niezmiernie ważną rzeczą jest racjonalne przechowywanie żywności w szczelnych szafach oraz utrzymywanie czystości, staranne usuwanie wszelkich odpadków i śmieci i przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych.

Do zwalczania karaluchów stosuje się następujące sposoby

  • Wykładanie trutek pokarmowych,
  • Opryskiwanie emulsją,
  • Opylanie preparatami pylistymi,
  • Aerozolowanie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.