Mysz leśna (Apodemus flavicollis Melchior L.)

Kategorie: , , ,


gryzonie_mysz_lesna

Wygląd

Wymiary są większe niż u pozostałych gatunków tego rodzaju, ogon długości ciała lub nieco dłuższy, kończyny przednie krótkie, tylne długie, o długiej i szerokiej stopie, uszy długie, oczy duże. Wierzch ciała i boki żółtaworude, zimą szarożółtawe, spód czysto biały, na piersi, pomiędzy przednimi kończynami, żółtaworuda plama, tworząca niekiedy obrożę. Czaszka starych osobników kanciasta i przypłaszczona. Długość ciała 95-120 mm, ogona 98-120 mm, stopy tylne 24-27 mm, długość kondylobazalna czaszki 25-28 mm.

Występowanie gryzoni

Mysz leśna występuje od zachodniej Europy po Baszkirię na wschodzie, na południe sięga do Pirenejów, Alp i Kaukazu, na północ po Finlandię. W Polsce jest pospolita w całym kraju.

Tryb życia myszy leśnej

Mysz leśna zamieszkuje stare lasy liściaste i mieszane obfitujące w kryjówki takie, jak dziuple, wykroty i stare pnie oraz zwarte zarośla jeżyn i leszczyny na zrębach, W zachodniej, części kraju przebywa dość licznie również w dużych parkach. W górach sięga do wysokości 2 000 m n.p.m.. Ruchliwość myszy leśnej nawet w okresie lęgowym jest dość duża, gdyż teren zajęty przez parę waha się od 100 do 200 m2, jesienią zaś oraz wiosną ruchliwość wzrasta, szczególnie wówczas, gdy ilość zwierząt jest duża.

Pożywienie myszy

Zasadniczy pokarm myszy leśnej stanowią nasiona dębu, buku leszczyny, lipy oraz jagody, a ze zwierząt — owady, ślimaki, jaja ptasie. W poszukiwaniu pokarmu wspina się mysz leśna nawet na szczyty drzew. Zimą ogryza niekiedy wierzchołki i korę młodych drzew i krzewów. Gniazda umieszcza w miejscach dobrze zabezpieczonych i trudno dostępnych: pod korzeniami starych drzew, w dziuplach na znacznej niekiedy wysokości, w Skrzynkach przeznaczonych dla ptaków itp. W najbliższym sąsiedztwie gniazda znajdują się zapasy pokarmu, zawsze starannie ukryte i dobrze zabezpieczone. Samo gniazdo zbudowane jest z łyka, liści oraz trawy W lecie buduje z liści i traw gniazda „letniskowe”, które umieszcza zazwyczaj na młodych świerkach, bukach i grabach.

Rozmnażanie myszy

Mysz leśna rozmnaża się od lutego do września. W tym czasie samica rodzi 2—4 razy po 1—12 (zwykle 5—7) młodych, W miotach jesiennych młodych jest więcej niż w wiosennych, być może w związku z obfitością pokarmu w tym czasie. Ciąża u myszy leśnej trwa około 25 dni młode dojrzewają płciowo po 80—90 dniach.

Wrogowie:

tchórz, lis, łasica, gronostaj, sowy oraz myszołów i pustułka.

Znaczenie i szkodliwość myszy leśnej

W rolnictwie szkody wyrządzane przez mysz leśną są nieznaczne, gdyż występują tylko w okresie dojrzewania zbóż i tylko tam, gdzie pola bezpośrednio sąsiadują z lasami liściastymi i mieszanymi. Mysz leśna z roślin zbożowych uszkadza głównie owies, pszenicę i jęczmień. Znacznie większe szkody wyrządzać może w sadach, szkółkach i młodnikach, gdzie ogryza korę młodych drzew, w lesie zaś jada i uszkadza nasiona drzew. Nowsze dane wskazują, że mysz leśna maże być również pożyteczna, gdyż tępi dużo szkodliwych owadów i ich larw.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.